Menestra

Guiso de hortalizas variadas, rehogadas con trozos de carne o jamón.